O obci

Radimovice u Tábora

Obec Radimovice u Tábora se nachází v severní části Jihočeského kraje nedaleko bývalého okresního města Tábor. Od roku 1990 je obec územně samosprávným celkem v čele se starostou a obecním zastupitelstvem.

V Radimovicích u Tábora žije celkem 66 trvale přihlášených obyvatel. Katastrální území obce má výměru 267 ha. Na jejím území se nachází kaskáda 8 rybníků , které významně ovlivňují ráz zdejší krajiny, kde se nachází i mnoho lesů.

Největším lákadlem v letních měsících je pro obyvatele a obyvatele okolních obcí Košínská přehrada, téměř 2 km dlouhé vodní dílo sloužící jako regulační vodní nádrž pro táborský rybník Jordán a zároveň chovný rybník. Obcí prochází mnoho turistických stezek a cyklostezka Praha - Vídeň.

Dopravní spojení s Táborem zajišťuje pravidelná autobusová doprava a vlakové spojení z nedalekých Nasavrk.

 

Něco z historie obce Radimovice u Tábora

Radimovice u Tábora se nachází asi pět kilometrů na sever od Tábora v mírně zvlněně krajině. Nejstarší dějiny obce jsou zahaleny tajemstvím. Název obce napovídá, že mohlo jít o osadu lidí jistého Radima. První písemná zmínka je z roku 1219, kdy je připomínán jistý Ludéř z Radimovic. V době husitských válek se Radimovice dostaly do majetku Táborské obce a v ní setrvaly delší čas.V nové době byly Radimovice osadou obce Klokoty a od roku 1880 do roku 1921 pod názvem Táborské Radimovice osadou obce Náchod. Pak se postupně staly osadou obcí Nasavrky a Radkov. Od roku 1991 jsou samostatnou obcí.

Nejvíce obyvatel měla obec na začátku minulého století - 132 osob. Dnes jich tu je zhruba polovina.

V Radimovicích u Tábora stávala kdysi tvrz, která byla při jižním okraji vsi. O jejích dějinách nejsou spolehliví zprávy, stejně tak se přesně neví jak vypadala. Pravděpodobně byla vystavena ve 14. století a zanikla po roce 1420. Na tvrzišti byl v roce 1905 proveden částečný průzkum. Byl nalezen kus železné rukavice, rukověť klíče s gotickou ozdobou a úlomek nože pocházejícího z 15.století.

Podle staré pověsti je v rybníku Podedvorný pochován zvon, který pochází z bývalé staré tvrze. Je prý ulit z té nejlepší zvonoviny, na jeho těle jsou citáty z bible a jeho zvuk je andělský. Za staletí, co dříme na dně rybníka, se ho nepodařilo nikomu vyzvednout, ani na okamžik spatřit. Jeho čas prý nadejde, až nastane Soudný den. Tehdy se voda rozestoupí, zvon z ní vyletí nad krajinu a jásavě přivítá čas, kdy nehodní odejdou na věčné trápení, vyvolení na věčnou blaženost.