Ostatní informace

!! INFORMACE Z COMETTU PLUS !!

DO AUTOBUSU JEN ZAKRYTÍ ÚST A NOSU

Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu 17.3.2020 00:00 hod. do 24.3.2020 6:00 hod pro veřejnou linkovou dopravu uvádí:

 - Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (linková autobusová doprava)

 - Cestující nebudou odbaveni řidičem (jízdné zdarma)

Dopravce dále z důvodu zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18.3.2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranou proti šíření nákazy vzdušnou cestou).