Ostatní informace

Formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci JčK

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).