Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Oznámení o zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám v obci Radimovice u Tábora
Nařízení mimořádného opatření KHS JČ č. 2/2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR
Závěrečný účet za rok 2019
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Úřední deska - archiv změn