Úřední deska
Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 31.3.2020
Stanovisko MV k prokázání totožnosti
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020
Usnesení vlády

Vláda vyhlásila nouzový stav v souvislosti s výskytem SARS CoV-2. Jednotlivá usnesení jsou v přílohách, které průběžně aktualizujeme.


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Oznámení o uzavření knihovny
Mimořádná opatření

v návaznosti na usnesení vlády v souvislosti s výskytem SARS-CoV2


Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové provizorium na rok 2020
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019
Závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtové opatření č.3/2019
Úřední deska - archiv změn